پکیج رفع سفیدی مو ( کالا واسمول)

محصول جدید

روغن رفع سفیدی مو دارای دو روغن هست که در یک دوره شصت روزه کم کم موهای سفید را کم کم به سیاهی گرانده هست.

کسانی که در طی دوره هایی موهای آنان سفید شده است این محلول ماننده رنگ مو یا شامپو نیست بلکه در طی دوره شما مشاهده تغییر خواهید بود.

جزییات بیشتر

48 قلم

450,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

روغن رفع سفیدی مو دارای دو روغن هست که در یک دوره شصت روزه کم کم موهای سفید را کم کم به سیاهی گرانده هست.

کسانی که در طی دوره هایی موهای آنان سفید شده است این محلول ماننده رنگ مو یا شامپو نیست بلکه در طی دوره شما مشاهده تغییر خواهید بود.